NJOFTIM MBI PROVIMIN E LIRIMIT 2020

 

 
 

• Provimet e klasave të 5-ta dhe 9-ta do të anulohen;
• Mësimi online vijon deri më 29 maj, më pas, në dy javët e para të qershorit do të mbyllen vlerësimet e fundvitit.

 
 

PËRMBLEDHJE TESTESH

Matura shtetërore, gjuha shqipe dhe letërsia