SHIJE - USHQIM I SHËNDETSHËM - CILËSI

 

Për sistemin arsimor fillor shkolla Mihal Ekomomi ofron një menu të larmishme ushqimi për nxënesit e saj.

 

Ushqimi