E MESME & 9 VJEÇARE

 

Elsa Ekonomi Hila
 
Presidente e Shkollës
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dalina Beshiri

Drejtoreshë

dalinabeshiri@mihalekonomi.com

 

 
 
 
 

Bardhyl Balanca

Mesues i matematikës

bardhylbalanca@mihalekonomi.com

 

Metematike

Mesues i matematikës

pellumbxhelili@mihalekonomi.com

 

 
 
 
 

Eva Cami

Mësuese Kimi-Biologji

evacami@mihalekonomi.com

 

Suela Tota

Mësuese Kimi-Biologji

suelatota@mihalekonomi.com

 

 
 
 
 

Marsilda Bajrami

Mesuese Gjuhë-Letërsi

marsildabajrami@mihalekonomi.com

 

Marisa Gjergji

Mesues Gjuhë-Letërsi

marisagjergji@mihalekonomi.com

 
 
 
 

Edmonda Ceci

Mesuese Arti

edmondaceci@mihalekonomi.com

 

Yllka Rustemi

Mesuese Histori - Gjeografi

yllkarustemi@mihalekonomi.com

 

 
 
 
 

Aurora Koçi

Mesuese Sociologji

aurorakoci@mihalekonomi.com

 

Grisilda Corja

Mesuese Fizike

grisildacorja@mihalekonomi.com

 

 
 
 
 

SILVA DRIZA

Mesuese e Gjuhës së huaj

silvadriza@mihalekonomi.com

 

Ledio Biduli

Mesuese Edukimi Fizik

lediobiduli@mihalekonomi.com