“Nuk mund ta mohosh diçka, pa e njohur më parë dhe nuk ke të drejtë ta përbuzësh e shpërfillësh, kur të mungon çdo lloj njohje për të”... Mihal Ekonomi

Shkolla Jopublike Mihal Ekonomishkolla jopublike mihal ekonomi

 

Të mësojmë së bashku anglisht

ABC song

ABC Song

 

Letter Sound Song

A-E

ABC Letter Sounds A-E

F-J

ABC Letter Sounds F-J

K-O

ABC Letter Sounds K-O

 

P-T

ABC Letter Sounds P-T

 

U-Z

ABC Letter Sounds U-Z

 

A-Z

ABC Letter Sounds A_Z

 

ABC Letters Story

Letter A Story

A

Letter B Story

B

Letter C Story

C

 

Letter D Story

D

 

Letter E Story

E

 

Letter F Story

F

 

Letter G Story

G

 

Letter H Story

H

 

Letter I Story

I

 

Letter J Story

J

 

Letter K Story

K

 

Letter L Story

L

 

Letter M Story

M

 

Letter N Story

N

 

Letter O Story

U

 

Letter P Story

P

 

Letter Q Story

Q

 

Letter R Story

R

 

Letter S Story

S

 

Letter T Story

T

 

Letter U Story

U

 

Letter V Story

V

 

Letter W Story

W

 

Letter X Story

X

 

Letter Y Story

Y

 

Letter Z Story

Z

 

Letter A - Z Story

AZ

 

     

 

Shkolla Jopublike Mihal Ekonomi