“Nuk mund ta mohosh diçka, pa e njohur më parë dhe nuk ke të drejtë ta përbuzësh e shpërfillësh, kur të mungon çdo lloj njohje për të”... Mihal Ekonomi

 

Learning numbers

Numbers songs

10 Little Numbers

10 Little Numbers

Ten in the bed

Ten in the bed

The Number Train

 The Number Train

Numbers Fun

Five Little Monkeys

Five Little Monkeys

Fun with Numbers

Fun with Numbers

Learn Numbers - 123

Learn Numbers - 123

 

 

 

 

Shkolla Jopublike Mihal Ekonomi